FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória kritická


teória kritická nem. die kritische Theorie

- označenie hlavnej náplne činnosti predstaviteľov frankfurtskej školy, pričom sa má na mysli predovšetkým súbor ich sociálnofilozofických náhľadov.