FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória jazyka chomského, n.-ei


teória jazyka Chomského, N.-EI1

EI1
"Chomsky je štrukturalistom s mnohými výhradami." Prekračuje obzor taxonomického štrukturalizmu s jeho induktívnymi segmentačnými a klasifikačnými metódami. "Cieľom Chomského je vybudovať deduktívnu teóriu štruktúry jazyka aplikovateľnú na všetky jazyky. Predpokladom vytvorenia takej teórie je simultánne riešenie dvoch problémov: faktickej univerzality jazykových princípov a úspešnosti dieťaťa v konštruovaní gramatiky na základe počutých prejavov." ( L76;457)