FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória jazyka


teória jazyka

- logicky usúvzťažnené kognitívne významové útvary, ktoré sú výsledkom poznania jazyka.

----------------
teória jazyka>