FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória hypoteticko-deduktívna


teória hypoteticko-deduktívna

- teória, ktorej logická organizácia vyhovuje požiadavkám kladeným na deduktívne systémy a umožňuje empirické overenie jej tvrdení.