FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória ekonomická


teória ekonomická Kód: 328

- súhrn vedeckých poznatkov, názorov, postojov a stanovísk, ktoré sa zaoberajú ekonomickými (hospodárskymi) aspektami vývoja ľudskej spoločnosti. Ekonomické teórie sú súčasťou ekonómie ako vedy a sú výsledkom vedeckého skúmania hospodárskej činnosti ľudí ( L216;60-61).

--------------------
teória ekonomická>