FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória dezideologizácie


teória dezideologizácie

- teória, podľa ktorej sa rozvinuté kapitalistické krajiny dostali do štádia spoločenského vývoja, v ktorom ideológia ako falošné vedomie zaniká a nastáva obdobie konca ideológie ako falošného vedomia, ktoré je v zásadnom protirečení s vedou a ktorým určitá sociálna skupina odôvodňuje svoje konanie a sociálne ciele. Ideológia bola produktom spoločnosti s nerozvinutou technológiou a s nevyriešenými ekonomickými a sociálno-politickými problémami.

Teória dezideologizácie sa rozšírila na Západe v 60.-70. rokoch 20. stor. najmä zásluhou R. Arona, D. Bella, S. Lipseta a ď.