FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória automatického riadenia


teória automatického riadenia

- teória, ktorá skúma princípy fungovania a konštruovania riadiacich systémov.

Teória automatického riadenia vznikla z technických úloh konštruovania regulátorov udržiavajúcich daný režim práce regulovaného objektu autormaticky. Klasickým príkladom takéhoto technického systému je odstredivý regulátor Wattovho parného stroja.