FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia (teológia katolícka)


teológia ( teológia katolícka)

- v užšom zmysle: náuka o Bohu. V širšom zmysle: náuka o Bohu a jeho diele navonok. V najširšom zmysle: všetky pomocné vedy, biblikum, cirkevné dejiny, atď. Objektívne: zjavené pravdy a z nich vyplývajúce mravno-náboženské poučky. Subjektivne: poznanie všetkých tých právd.

Teológia je teda náuka pojednávajúca o Bohu a stvoreniach pomocou ľudského rozumu a nadprirodzeného zjavenia ( L655;7).