FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia negatívna


teológia negativna = apofatická teológia
nem. negative Theologie
rus. otricateľnaja teologija

- teológia, ktorá sa snaži postihnúť absolútnu transcendentnosť ( transhorizontovú realitu) boha cestou dôsledného negovania všetkých jeho atribútov a označení, všetkých predstáv a pojmov, ktoré si o ňom utvárame. Podľa negativnej teológie sa o bohu nedá povedať ani to, že nie je, ani to, že je.

Negativna teológia nepopiera existemnciu vlastností boha ako takých, ale učí len, že vlastnosti božie sú nad všetku predstavivosť.

Negatívnu teológiu rozpracoval Pseudodionýzios Areopagita, na ktorého nadväzovali v stredoveku o. i. mystici ako Majster Eckhart.