FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia (küng, h.)


teológia (Küng, H.)

- učenie o Bohu, ktoré by v prípade absolutizácie pritakávacej teológie (afirmatívnej teológie) t. j. bez zápornej teológie (negatívnej teológie) robilo Boha výtvorom nášho rozumu, projekciou našej fantázie, ba viedlo napokon k uctievaniu Boha modloslužbou (L1281;153).