FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia (kresťanstvo)


teológia ( kresťanstvo)

- vedecké, t. zn. metodické a systematické otvorenie a rozvinutie vo viere odhalenej skutočnosti božského zjavenia s cieľon zrozumiteľne ho podľa možnosti ukázať ľudskému mysleniu. Teologia je kresťanská veda o viere, vedecko-metodická reflexia krestanskej viery v Boha (16), zjavenej Ježišom z Nazaretu (16).

Teológia si nevyhľadáva svoj materiálny objekt sama, ale dostáva ho od kresťanského náboženského spoločenstva viery. Teológ je podľa toho učiteľ alebo bádateľ, ktrorý sa snaží usporiadať život na základe kresťanskej viery, ktorý reaguje na vlastnú historickú situáciu a snaží sa ju vyjadriť.

Dejiny kresťanstva viedli vo veľkých postavách rímskokatolictva ( katolicizmus), ortodoxie a reformátorstva ( protestantizmus) rôznym spôsobom k diferenciácii medzi autentickým učením o zvestovaní a jeho reflexiou a poskytovali tým zároveň základňu pre možné kongflikty medzi rôznymi učiteľskými inštanciami. V určitom zmysle dnes teológia stojí medzi autentickým učením o zvestovaní "národom božím" a prebudením k teologickej dospelosti (pozri teológia oslobodenia) ( L1369;368 L727;557 an.).