FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Teológia filozofická


teológia filozofická Kód: 504

- filozofická disciplína (súčas» teoretickej filozofie), ktorá sa zaoberá Bohom; filozofická náuka o Bohu, filozofická tematizácia Boha ( L55;47,267, 273).

Filozofickú teológiu rozvíjajú tie filozofie, ktoré vychádzajú z predpokladu existencie Boha a z neho odvíjajú svoje predstavy o svete a človeku. Filozofická teológia vychádza z viery v Boha, pričom sa ju usiluje doplni» o rozumové argumenty. To, čo viera prijíma na základe zjavenia, stáva sa vo filozofickej teológii predmetom dokazovania. Výsledkom sú potom napríklad dôkazy existencie Boha ( L623;11).

-----------------------
teológia filozofická>