FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teológia (filozofia starogrécka)


teológia ( filozofia starogrécka)

- výraz "teológia" bol známy v gréckej filozofii od Pytagora: vtedy označovali menom "teológovia" mužov, ktorí básnili o bohoch ( L411;28-29).