FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teogónia


teogónia (gr. theos - boh, goneia - narodenie)

- sústava náboženských mýtov o pôvode bohov; rodokmeň bohov.