FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Tematizova»


tematizova» (gr.)

- utvára», tvori» tému.