FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tematizácia filozofická


tematizácia filozofická

- premieňanie istého úseku skutočnosti, nejakej entity alebo entít na filozofickú tému. Filozofická tematizácia je jedna z hlavných etáp/operácií filozofovania, jeho prvý alebo základný krok, na ktorý nadväzujú ďalšie etapy/operácie, ako filozofická práca s témou/témami (filozofická tematická práca), analýza a syntéza, filozofická problematizácia, filozofická (syn)kritika, textácia výsledkov filozofovania (utvorenie filozofického textu).