FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Telos


telos (gr.)

- cieµ, ktorý sa usiluje dosiahnu» konajúci subjekt.

--------
telos>