FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Telo hmotné (joga)


telo hmotné ( joga)

- súbor substancií premietajúce sa do oblasti zmyslovych skutočností iba podmienene; záleží iba na uspôsobení zmyslov, či sa hmotné telo javí ako hmotné. Jeho relativná povaha je zrejmá z toho, že v ňom pôsobia sily, ktoré hmotu tela pretvárajú na biologický faktor. Hmotné telo nie je faktor styabilný.

Jogická výchova, ktorá je aktivna, opierajúca sa o skúšanie, zasahuje do trvanlivosti hmotného tela, manipuluje s jeho energiou a tým dospieva k poznaniu, že telo (272) nie je definitívne daný útvar, ale útvar, ktorý je len podmienene stabilný ( L396;416).