FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tektonika


tektonika (gr.)

- geologická náuka o vzniku, priebehu a charaktere pohybov a porúch v zemskej kôre.

V architektúre: náuka o umeleckej tvorbe stavieb a nábytku (porovnaj aj architektonika); prostriedok architektonickej kompozície, ktorý sleduje konštrukčné vlastnosti materiálov na vyjadrenie statickej funkcie určitým tvarom.

------------
tektonika>