FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tektonickosť


tektonickosť (gr.)

- kompozičná štruktúra.