FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tekrúr


Tekrúr

- ríša na dolnom toku rieky Senegal v 9. stor. - 15. stor.