FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teilhardizmus


teilhardizmus

- smer súčasnej kresťanskej filozofie, ktorý vznikol spojením niektorých poznatkov prírodných a spoločenských vied ( kozmológie, biológie, kybernetiky, ekológie a pod.) so základnou schémou kresťanského obrazu sveta, vzťahu človeka a boha. Výsledkom je dynamický, vývojový obraz stvorenia sveta a pokračujúcej "stvoriteľskej" úlohy človeka v ňom. Teilhardizmus vychádza z učenia Pierra Teilharda de Chardina.
K filozofickým zdrojom teilhardizmu patrí gnóza a mystika (vrátane gnózy a mystiky Indie a Ďalekého východu), romantická naturfilozofia schellingovského typu, filozofia života H. Bergsona a i.