FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Technológia všeobecná


technológia všeobecná

- porovnávanie technologických procesov a ich zložiek na rozdielnych úrovniach s cieľom pochopiť všeobecné a podstatné (nielen invariantné) v technologických javoch s cieľom spoznať ich zákonitosti a pripraviť také zásady, predpisy, návrhy a metódy na stvárnenie materiálnotechnickej stránky vyrobného procesu, ktoré by boli platné pre všetky, resp. pre istý počet technologických procesov: výpovede o toku energie, materiálu a informácií v technicko-technologických systémoch, členenie technologického procesu na subprocesy (ako sú procesy kontroly, skladovania a dopravy), vertikálne členenie technologických procesov (napr. sled určitých základných operácií pri práci, jednotlivé, čiastkové, resp. celkové technologické postupy), rozdelenie vyrobného procesu z podnikového hľadiska na hlávné, pomocné a vedľajšie procesy, časové rozčlenenie vyrobného procesu a ď. ( L74;721).