FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Technológia špeciálna


technológia špeciálna

- sa zaoberá zakonitosťami, princípmi, predpismi a metodami technologického procesu v rámci istého priemyselného odvetvia. K jej úlohám patrí vedecký náčrt technologického procesu na výrobu určitého výrobku, pričom sa potrebné výrobné prostriedky a pracovné sily určia podľa špecifickosti výrobku, množstva výroby, kvality iných faktorov a po predchádzajúcom technologickom porovnaní rozličných variantov v priestore a čase, ich štruktúry a zmien. Plánovanie, príprava, riadenie, vyskúšanie, uskutočnenie, vyhodnotenie a optimalizácia technologického procesu na výrobu určitého výrobku ma za cieľ usporiadať tento proces efektívnepodľa požiadaviek ( L74;720).