FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Taylorizmus


taylorizmus

- sústava vedeckej organizácie práce, autorom ktorej je F. W. Taylor a podstatu ktorej tvorí rozloženie pracovných postupov na jednotlivé operácie a úkony, ich skúmanie a racionalizovanie pomocou časových a pohybových štúdií a ich spojenie so zvyšovaním pracovných výkonov stimulačnými prémiami. Taylorizmus ďalej rozvíjali najmä F. B. Gilbreth, H. L. Gantt, H. Emerson a W. Kent ( L421;695).