FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Taxonómia


taxonómia

- náuka zaoberajúca sa triedením; systematické triedenie a opis javov určitej oblasti, ktoré pramení z úsilia ľudského myslenia po usporiadaní a systematizácii. Stretávame sa s ňou vo všetkých vedných disciplínach. Dôležitá je taxonómia v botanike a zoológii.