FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tautoméria


tautoméria (gr.)

- jav, pri ktorom látky rovnakého chemického zloženia majú vplyvom rozličnej štruktúry rozličné chemické vlastnosti a fyzikálne vlastnosti ( L163;865).