FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Tapas


tapas

- je prísnos» voči sebe, sebaovládanie, ktoré vedie k pocitu radosti a ví»azstva nad sebou (sebadisciplína).

--------
tapas>