FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tantra


tantra (sanskr.)

- budhistická a hinduistická náboženská rozprava, ktorá vzniká od konca 8. stor. Tantier sú stovky a ich obsah sa veľmi rôzni: mnohé sa zaoberajú magickými vzťahmi vo vesmíre, vyjadrujú napríklad predstavu o tajomnej a úplnej suvislosti všetkých vecí v makrokozme a mikrokozme. Časť tantier sa zaoberá magickými rituálmi, náboženskými obradmi, mantrami, jogou a i. Učenie vyjadrené v tantrách sa označuje ako tantrizmus ( L396;413).