FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tamas


tamas (sans.)

- jedna z troch gún, najnižšia z troch zložiek kozmickej energie alebo pralátky prakrti; prejavuje sa temnotou, tiažou, nevedomosťou prestúpenou pudmi; tamas je sila spontánneho uchopovania ( L396;412, 349).