FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Taj čen


Taj Čen (1723 - 1777)

- čínsky filozof, podľa ktorého svet neprestajne vzniká a vyvíja sa. Pohyb vysvetľoval vzájomným pôsobením protikladných síl: jang a jin, ktoré pôsobia večne, sú nezničiteľné a neoddeliteľné od prírody. Všetky javy a veci sú podriadené prirodzenej nevyhntnosti.

Základom poznania sú pocity. Vrodených poznatkov niet. Všeobecné závery treba overovať pokusom.

Oslobodenie ľudí závisí od rozvoja osvety a mravného sebazdokonaľovania osobnosti.