FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Tabuµka


tabuµka

- prehµadne usporiadaný, prípadne graficky členený zoznam; prehµadný súpis (napr. číselných hodnôt).

----------
tabuµka>