FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Synkritika - odkazy


synkritika - odkazy

komparácia
kritika

synkrisis
synkriticizmus
synkritizmus

usúvzťažňovanie nereduktívne