FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Synkretizmus rímsky


synkretizmus rímsky

- etapa vo vývine alebo forma antického synkretizmu, ktorá spočívala v miešaní filozofických myšlienok a mimofilozofických významových útvarov v období rímskeho cisárstva.