FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Synchronicita


synchronicita (gr.)

- u C. G. Junga: zmysluplná koincidencia alebo obdobný vzťah

a) medzi psychickou a fyzickou udalosťou, ktoré spolu nie sú navzájom kauzálne spojené. Také synchronistické fenomény sa vyskytujú napríklad vtedy, keď vnútorné udalosti (sny, vízie, predtuchy) majú príslušnú obdobu vo vonkajšej realite; vnútorný obraz alebo predtucha sa ukázali ako "pravdivé";

b) medzi podobnými alebo rovnakými snami, myšlienkami atď., ktoré sa vyskytujú súčasne na rôznych miestach.

Ani jeden ani druhý prejav sa nedá vysvetliť kauzalitou. Skôr sa zdá, že suvisia s archetypickými procesmi v nevedomí ( L848;322).