FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Symbolika


symbolika

- spôsob vyjadrovania myšlienok, citových zážitkov a predstáv symbolmi; súhrn symbolov; (protestantská) teologická náuka o rozličných kresťanských vieroučných spisoch ( L163;837).

Symbolika je súhrn symbolov používaných v istej oblasti, ktorych výber je motivovaný tradíciou, názornosťou, mnemotechnickými, typografickými a i. dôvodmi ( L715;697).