FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sviatosť


sviatosť

- náboženský úkon, ktorý má veriacim sprostredkúvať Božiu milosť. Sviatosti krstu, eucharistie, birmovania, pokánia, pomazania nemocných, posvätenia kňazstva a manželstva sú pre katolícku cirkev a pravoslávnu cirkev dogmou. Luteránstvo uznáva ako sviatosť krst a Večeru Pánovu (prijímanie), anglikánstvo aj manželstvo, kalvinizmus symbolické obrady ( L715;696).