FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

©vábsko


©vábsko

- nem. Schwaben - historický kraj v Nemecku, pôvodne zaujímajúci čas» ©vajčiarska, Alsaska, juľného Bádenska-W?rttemberska a čas» Bavorska aľ k Lechu, teraz len správna oblas» Spolkovej republiky Nemecko v Bavorsku medzi Lechom a Illerom.

Správnym strediskom ©vábska je Augsburg.