FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súvislosť zdôvodnenia/súvislosť objavu


súvislosť zdôvodnenia/súvislosť objavu súvislosť zdôvodnenia/súvislosť objavu (FT)

- rozlíšenie, ktoré zaviedol H. Reichenbach 1938. Súvislosťou objavu sú biologické, psychologické a sociálne okolnosti, za ktorých dochádza k vedeckému objavu. Súvislosť zdôvodnenia zahrnuje podmienky, ktoré musia byť splnené, aby isté vedecké tvrdenie mohlo platiť ako zdôvodnené.