FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súvislosť všeobecná


súvislosť všeobecná

- výsledok a prejav univerzálneho vzájomného pôsobenia; vnútorná štruktúrna jednota všetkych prvkov a vlastností v každom ucelenom systéme; nekonečne mnohotvárne vzťahy a suvislosti daného systému s inými systémamim alebo javmi, ktoré ho obklopujú.