FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súvislosť - druhy/príklady


súvislosť - druhy/príklady

kauzalita

nevyhnutné externé súvislosti štruktúry = NESŠ

príčinnosť

rozdiel

súvislosť kauzálna
súvislosť logická
súvislosť objavu
súvislosť všeobecná
súvislosť vzájomná
súvislosť zdôvodnenia

vplyv

zákon prírodný
zákon spoločenský
závislosť
závislosť funkčná
zdroj