FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sústava súradníc (mechanika klasická)


sústava súradníc ( mechanika klasická)

- súbor telies, ktoré považujeme za nepohyblivé a vzhľadom ku ktorým vzťahujeme pohyb (606) ľubovoľného telesa. Sústavu súradníc možno zvoliť ľubovoľnými a nekonečne rozmanitými spôsobmi, takže pohyb telesa vzhľadom k rôznym sústavám je všeobecne rôzny.

Rôzne sústavy súradníc sú rovnocenné a rovnako oprávnené na opis pohybu, ale tie isté fyzikálne javy (606) prebiehajú všeobecne rôzne v rôznych sústavách súradníc, takže existuje možnosť rozlíšiť rôzne sústavy súradníc.

( L1348;11, 12).