FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sústava prvkov periodická


sústava prvkov periodická

- systém chemických prvkov vyjadrujúci v grafickej forme (Periodická tabuľka) periodický zákon: Vlastnosti prvkov sú periodickou funkciou ich atómových čísel.

V periodickej sústave sú prvky usporiadané do riadkov a stĺpcov. Medzi prvkami zaradenými do toho istého stĺpca je vždy určitá podobnosť v ich fyzikálnych vlastnostiach a chemickych vlastnostiach ( L715; 542 L1138;56).

----------------------------
sústava prvkov periodická>