FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Sústava alpínska


sústava alpínska

- pásmové pohoria, ktoré sa utvorili počas alpínskeho vrásnenia.