FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Šúr


Šúr

- štátna prírodná rezervácia na ploche 370 ha pri Svätom Jure. Územie s výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou je riedky dubovobrestový les nazývaný Panónsky háj.