FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sugestopédia


sugestopédia

- využívanie poznatkov a skúseností získaných pri sugescii v pedagogickej činnosti. Iniciátorom týchto snáh je G. K. Lozanov.