FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súdnosť (kant, i.)


súdnosť ( Kant, I.)

- zložka vedomia (18), schopnosť usudzovať, súdiť, posudzovať, či niečo zvláštne spadá pod všeobecné pravidlo. Súdnosť je špecifickosť prirodzeného dôvtipu, ktorého nedostatok nemôže nahradiť nijaká škola. Nedostatok súdnosti je hlúposť (18) a táto chyba sa vôbec nedá odstrániť.

Existuje subsumujúca súdnosť, čiže schopnosť rozlíšiť, či niečo podlieha alebo nepodlieha pravidlu, a reflektujúca súdnosť, čiže schopnosť myslieť zvláštne ako obsiahnuté vo všeobecnom ( L574;326).

Súdnosť zaujíma miesto medzi umom ako schopnosťou vytvárať pojmy a pravidlá a rozumom ako schopnosťou usudzovať podľa pravidiel ( L749;399).