FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súcno (heidegger, m.)


súcno ( Heidegger, M.)

- všetko, čo nejakým spôsobom je. Okolnosť, že súcno je, je jeho bytie (14) (das Sein). Súcno a bytie nie je to isté. Súcno, ktoré vie o svojom vlastnom bytí, je tubytie alebo pobyt (14) (das Dasein). Jediné súcno, ktoré vie o svojom bytí, je človek (14). Výrazom "pobyt" Heidegger označuje vždy iba človeka.