FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súčin čísla určitého a čísla zapísaného pismenom


súčin čísla určitého a čísla zapísaného písmenom

- súčin, v ktorom sa číslo určité označuje ako číselný koeficient alebo čislený súčiniteľ.

Číselné koeficienty sa spravidla zapisujú pred čísla zapísané písmenami.

Koeficient 1 obyčajne nepíšeme, napr. číselným koeficientom výrazu xy je číslo 1, výrazu -a číslo -1 ( L1375;25).

---------------------------------------------------
súčin čísla určitého a čísla zapísaného písmenom>