FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sublimácia (freud, s.)


sublimácia ( Freud, S.)

- proces, v ktorom sa sexuálna túžba ( libido) prenáša na iný cieľ, vzdialený od sexuálneho uspokojovania, a pudová energia sa transformuje na sociálne prijateľnú, morálne schvaľovanú. Na základe sublimácie vznikajú náboženské kulty, umenie, veda, spolocenské inštitúcie, vývoj ľudstva ( L53;478).